21 January 2018

Diensten

Motivaxion biedt een reeks van diensten aan die ten dele aan elkaar gekoppeld zijn.
De grondgedachte daarbij is de volgende samenhangende driehoek:


De basishoekpunten van de driehoek dragen bij aan een versterkt platteland.
Motivaxion zet daarbij zijn diensten in om motivatie bij betrokkenen aan te boren en om daarmee samen tot de goede acties te komen.

Nederlandse Land- en tuinbouwbedrijven, coöperaties, organisaties, scholen en personen kunnen Motivaxion inschakelen voor training, coaching en advies om te werken aan de volgende vraagstukken:

  • Hoe ziet de toekomst van ons bedrijf, coöperatie of organisatie eruit?
  • Welke functies en taken moeten we dan vervullen om de uitgezette richting te realiseren?
  • Wat is dan mijn rol als bestuurder, leidinggevende of medewerker om bij te dragen aan een geslaagde onderneming?
  • Hoe realiseren we een motiverende, samenwerkende en actiegerichte sfeer in ons bedrijf, coöperatie of organisatie?
  • Hoe slagen we erin om de juiste balans te vinden tussen resultaat en persoon?
  • Hoe creëren we een goede samenwerking en communicatie met andere bedrijven, coöperaties en organisaties?

Motivaxion wil graag als meest betrokken buitenstaander samen met u bovenstaande vraagstukken aanpakken door het aanbieden van de volgende diensten.