21 January 2018

Werkwijze

Mijn slogan bij het werken met personen en groepen is:
‘Samen hardop nadenken in enthousiasme’.

Concreet betekent dat:

  • Innerlijke betrokkenheid bij het ontwikkelen van personen, coöperaties, bedrijven en organisaties om bij te dragen aan een duurzaam landelijk gebied
  • Invoelende en praktische inslag in het werken met personen en groepen
  • Stimuleren van verbindingen tussen personen binnen en buiten en coöperaties, bedrijven en organisaties
  • Procesmatige aanpak gericht op het inleven in mensen, het geven van eigen verantwoordelijkheid en het ‘samen op weg gaan’