9 February 2023

Training ‘Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven’

(in opdracht van CUMELA en AgraVisi )

Doelgroep

De doelgroep van de training ‘Motiverend en resultaatgericht leiding’ bestaat uit:

 • Leidinggevenden die werkzaam en actief zijn in de groene ruimte
 • Leidinggevenden die zich actief willen verbeteren in het resultaatgericht en motiverend leidinggeven
 • Leidinggevenden die bereid zijn om hun eigen sterke en zwakke punten in te brengen en daar gericht aan willen werken

Doelen

De belangrijkste doelen zijn:

 1. Beter zicht krijgen op aspecten die van invloed zijn op motiverend en resultaatgericht leiderschap
 2. Versterken van eigen vaardigheden om goede balans te vinden tussen marktbelangen, bedrijfsbelangen en persoonlijke belangen
 3. Leren in een coöperatieve sfeer om op een attractieve wijze nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen en eigen te maken

Programma

De eerste trainingsbijeenkomst

Thema: Communicatieve vaardigheden, samenwerking en leef- en werkfasen

Onderwerpen:

 • Kennismaken met elkaar en met het programma
 • Capaciteiten van een goede leidinggevende
 • Gesprekstechnieken: Vragen stellen, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Het voeren van een plezierig, informatief en verdiepend gesprek
 • Het versterken van de acquisitiekracht voor jouw bedrijf
 • Samenwerking: uitwisselen, oefening en consequenties voor eigen bedrijf en eigen rol
 • Levensfasen en leef- en werkbehoeftes van jezelf en jouw medewerkers
 • Afronding, evaluatie en afspraken voor vervolg

De tweede trainingsbijeenkomst

Thema: Motiveren van jezelf en van medewerkers, presentatie-vaardigheden en leidinggeven

Onderwerpen:

 • Motiveren van jezelf en je medewerkers
 • Inspirerend en motiverend presenteren: oefenen, tips en gouden regels
 • Stijlen van leiding geven
 • Bepalen van de voorkeursstijl
 • Afronding, evaluatie en afspraken voor vervolg

De derde trainingsbijeenkomst

Thema: Rollen in de organisatie, werkoverleg en omgaan met conflicten

Onderwerpen:

 • Je eigen rol in het bedrijf en je team, incl. teamrollen binnen een bedrijf
 • Taken en verantwoordelijkheden: hoger- en middenkader =

scharnierpunt in het bedrijf naar boven (directie/eigenaar) en beneden (medewerkers)

 • Effectief werkoverleg: Kenmerken, haken en ogen, en realisatie
 • Het goed en gedegen voorbereid van een werkoverleg
 • De eigenlijke vergadering met verschillende typen deelnemers
 • Het werkoverleg: verslag en afronding
 • Omgaan met conflicten
 • Afronding, evaluatie en afspraken voor vervolg

Werkwijze

Deze training kenmerkt zich door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen ervarings- en belevingswereld van de deelnemers. Het is de bedoeling dat de deelnemers tot nieuwe inzichten en ervaringen komen door uit te gaan van hun bestaande activiteiten en deze aan te vullen met ervaringen van vergelijkbare bedrijven. De begeleider van de training is daarbij verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van het trainingsprogramma, theoretische achtergronden en praktijkvoorbeelden van elders.

Organisatie van de training

 • De training bestaat uit drie dagbijeenkomsten met telkens een korte tussenpoos.
 • Tijdens de bijeenkomsten wordt een actieve en open inbreng van de deelnemers verwacht om het leereffect voor de deelnemers zelf te vergroten.
 • Bovendien zal er enig ‘huiswerk’ tussen de bijeenkomsten worden aangeboden om het resultaat van de training blijvend te vergroten.
 • Na iedere bijeenkomst worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om het geboden programma te evalueren en wensen te uiten voor de volgende bijeenkomst.

Foto’s van de training

[slideshow id=17]

Speak Your Mind