24 March 2023

Beleidsmatige en bestuurlijke processen in de Groene Ruimte

De volgende foto’s geven een indruk van een leerzame en boeiende excursie met docenten en studenten naar Zeeland in Juni 2009. Tijdens die excursie werd kennisgenomen van het opzetten van werk-leerprojecten in nauwe samenwerking tussen een bedrijf (opdrachtgever), een student (uitvoerder) en een school (begeleiding). Dergelijke projecten vormen een goede gelegenheid voor studenten om tijdens een leerzame werkplek de competenties rond deze beroepssituatie  eigen te maken om complexe situaties te doorgronden en om te zetten in concrete voorstellen en activiteiten voor verbetering.

[slideshow id=24] [Read more…]