24 March 2023

CAH en Stoas Hogeschool

Motivaxion (Lambertus Vogelzang) verzorgt op freelance basis onderwijs voor de onderwijsinstellingen CAH en Stoas Hogeschool te Dronten.

Zijn onderwijstaken bestaan op dit moment uit:

 • ontwikkelen van onderwijsaanpak, lessen en lesstof
 • verzorgen van lessen
 • begeleiden en coachen van studenten
 • bezoeken van studenten op werkplekken
 • afnemen van assessments

Momenteel verzorgt hij, in nauwe samenwerking met andere docenten, het onderwijs voor de volgende CAH modules en Stoas Beroepssituaties/Professional Situations:

 1. Rural Analysis (PDF)
 2. Value Chain Management (PDF)
 3. Activating learning (PDF)
 4. Company management (PDF)
 5. Educational design and products (PDF)
 6. Beleidsmatige en bestuurlijke processen in de Groene Ruimte (PDF)/
  Foto’s van excursie naar Zeeland