9 February 2023

Vraag en Aanbod

 

Nederlandse en internationale Land- en tuinbouwbedrijven, coöperaties, organisaties, scholen en individuen schakelen Motivaxion in voor training, coaching, advies en onderwijs om te werken aan de volgende vraagstukken:

 • Hoe ziet de toekomst van ons bedrijf, coöperatie, organisatie of school eruit, en wat betekent dat dan voor ons?
 • Welke functies en taken moeten we dan vervullen om de uitgezette richting te realiseren?
 • Wat is dan mijn rol als bestuurder, leidinggevende of medewerker om bij te dragen aan een geslaagde onderneming?
 • Hoe realiseren we een motiverende, samenwerkende en actiegerichte sfeer in ons bedrijf, coöperatie of organisatie?
 • Hoe slagen we erin om de juiste balans te vinden tussen resultaat en persoon n ook tussen werk en privé?
 • Hoe creëren we een goede samenwerking en communicatie met klanten, andere bedrijven, coöperaties en organisaties?

Motivaxion wil graag als meest betrokken buitenstaander samen met u bovenstaande vraagstukken aanpakken door het aanbieden van de volgende diensten.

1. Training, waarbij het kan gaan om de volgende onderwerpen:

 • Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven
 • Communicatie en gesprekstechnieken
 • Samenwerking met collega’s en klanten
 • Vergadertechnieken
 • Motiveren
 • Voeren van gesprekken in lastige situaties
 • Omgaan met conflicten en spanningen

2. Coaching, met mogelijkerwijs aandacht voor:

 • Visie- en strategie ontwikkeling
 • Persoonlijk Ontwikkelings Plan
 • Eigen functioneren
 • Omgang met collega’s, klanten en anderen
 • Reflectie op eigen gedrag

3. Advisering, gericht op:

 • Bedrijfsontwikkeling
 • Versterken kwaliteiten van professionals
 • Inrichten van doe-gerichte bedrijven die willen groeien in mensgerichte capaciteiten
 • Nadenken over curricula en onderwijsontwikkeling

4. Onderwijs, gericht op onderwerpen als:

 • Leidinggeven
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Andere onderwerpen op sociaal-organisatorische gebieden

Naast het bovenstaande bestaat een substantieel deel van het werk van Motivaxion uit internationale activiteiten, zoals:

 • Adviseren, trainen en coaching aangaande bedrijfs, coöperatie, onderwijs en organisatie ontwikkeling
 • Opzetten training programma’s en ontwikkelen van trainingsmaterialen
 • Begeleiden training-of-trainers en training-of-teachers in activerende didactiek
 • Onderwijsontwikkeling voor TVETs en MSc/BSc opleidingen
 • Ontwikkelen en begeleiden van voorlichtingsdiensten
 • Opzetten en versterken van coöperaties