9 February 2023

Feedback en aanbevelingen

Resultaten Schriftelijke Evaluatie Negende Training Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven in opdracht van AgraVisi voor Leidinggevenden in de Glastuinbouw  

AgraVisi is benieuwd naar uw ervaringen met deze cursus. We willen graag weten of u tevreden bent. En mocht u dat niet zijn, dan willen we graag weten waarom. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u de onderstaande vragen beantwoordt.

Cursus                                                  : Motiverend en Resultaatgericht Leiding geven (MRL)

Datum                                                  : 29-02-‘09

Naam (hoeft niet, mag wel)             :

UW MENING (plaats een cirkel om uw keuze)

1 algemene indruk van de cursus

7.9

2 de manier van lesgeven

8.3

3 voldoende afwisseling in lesgeven

8.3

4 aantal behandelde onderwerpen

8.1

5 de toepasbaarheid

8.6

6 kwaliteit lesmateriaal

7.4

7 theoretische kennis van de docent

8.4

8 praktische kennis van de docent

8.4

9 gelegenheid tot vragen stellen

8.8

10 organisatie (berichtgeving vooraf etc.)

8.4

11 Bijeenkomst 1

8.2

12 Bijeenkomst 2

8.1

13 Bijeenkomst 3

8.2

Gemiddeld: 8.2

EVENTUELE OPMERKINGEN / AANVULLINGEN

–                      Bij sommige groepsopdrachten groepen van 3 personen; dan doen 2 de opdracht en 1 doet niks. Misschien beter groepjes van 2.

–                      Leuke, interessante cursus in een prima sfeer gegeven.

–                      Moet eerlijk zeggen; heb niet veel in lesboek gekeken. Was een leuke groep onder leiding van een goede Lambertus.

–                      Erg leuk samengewerkt met medecursisten.

 

 Evaluatieresultaten cursus ’Meewerkend Voorman als Aanvoerder’, in opdracht van CUMELA Nederland

 Deze evaluatieresultaten van de cursus ‘Meewerkend Voorman als Aanvoerder’ geven inzicht in de waardering door de cursisten van deze cursus. Deze cursus is in opdracht van CUMELA Nederland door lambertus Vogelzang van Motivaxion begeleid. De belangrijkste onderwerpen van de cursussen waren: inzicht in het netwerk van de Meewerkend Voorman en zijn/haar rol daarin, introductie in leidinggeven, communiceren, samenwerken, motiveren, instructie geven en conflictherkenning en -hantering. Deze cursus bestond uit twee cursusdagen, namelijk de donderdagen 3 en 10 februari 2011. De cursuslocatie was “De Schakel’’ in Nijkerk. In totaal namen er 12 deelnemers deel aan de cursus.

Hierna volgen de resultaten van een schriftelijke evaluatie aan het eind van de cursus, zoals weergegeven door de cursisten. De kwantitatieve resultaten geven inzicht in de scores van bepaalde aspecten rond de uitvoering van de cursus en de kwantitatieve resultaten geven nader inzicht in leerpunten, gemiste cursusonderdelen, suggesties voor verbeteringen en mogelijke vervolg wat betreft opleidingsbehoefte.

1.      Kwantitatieve evaluatieresultaten

De aantallen geven weer hoe vaak de scores door de deelnemers aan de cursus zijn gegeven.

 

Hoe waardeert u: Uitstekend =10 Zeer goed  = 9 Goed    = 8 Ruim voldoende = 7 Voldoende = 6 Matig   = 5 Zeer matig   = 4 Onvoldoend = 3 Slecht  = 2 Zeer Slecht   = 1
1. Het nut van deze cursus?

 

4 3 4 1
2. De wijze waarop de begeleider omging met de deel­nemers? 1 3 7 1
3. De onderlinge sfeer in de groep? 2 5 4 1
4. De begeleider? (kennis en werkwijze) 1 6 4 1
5. De inhoud van de cursus?

 

3 4 4 1
6. De methode leren?

 

1 3 3 5
7. De cursusaccommodatie

 

2
8. De mate waarin de cursus aan uw verwachtingen heeft voldaan? 3 5 2 2
9. Een totaalcijfer?

 

½ 4 3

2.      Kwalitatieve evaluatieresultaten

Bij de vragen A, B, C en D zijn alle antwoorden van de deelnemers in dit verslag opgenomen.

A.    Wat is voor u het belangrijkste leerpunt uit deze cursus?

 • Communicatie (4 keer)
 • Aansturen
 • Omgang met verschillende mensen
 • Omgang met medewerkers
 • Proberen rustig te blijven
 • Omgang met mensen op de werkplek
 • Situaties oplossen
 • Omgaan met conflicten
 • Omgaan met mensen van alle randen en standen
 • Beter leren omgaan met mensen
 • Wat te doen in bepaalde situaties
 • Samenwerken
 • Meewerkend Voorman is een belangrijk iemand en ik weet nu dat ik daarom goed moet kunnen communiceren
 • Omgaan met elkaar

B.    Wat heeft u gemist in deze cursus?

 • Niet ingevuld (7 keer)
 • Een glaasje fris in de middag, maar verder niets
 • Niks (2 keer)
 • Het meeste wat ik verwachtte zat er wel in
 • NVT
 • Informatieboekjes met meer informatie over belangrijke punten
 • Vond het goed zo

C.    Heeft u suggesties voor verbetering voor deze bijeenkomst?

 • Niet ingevuld (6 keer)
 • Nee (3 keer)
 • Overhead projector
 • Betere stiften om te schrijven

D.   Heeft u aanvullende cursus- of trainingsbehoeftes?

 • Niet ingevuld (7 keer)
 • Ja, maar regel ik via de zaak
 • Robin Pool, Cursus uitvoerder
 • Nee (1 keer)
 • NVT
 • Cursus voor werkgevers over hoe beter om te gaan met medewerkers

Lesgeven op Stoas Hogeschool in Wageningen, aanbeveling student Ravenna Kershaw na afloop van de Module Bestuurlijke en Beleidsmatige Processen

Zeer interactief, meedenkend en ondersteunend, begeleidend / coachend, uitdagend (ons iedere keer wat verder willen uitdagen om het product te verbeteren ), verdiepend (vakinhoudelijk), reflecterend op onze wijze van werken: waar gaat het goed, waar kan het verbeterd worden en wat past bij ieder individu het beste