9 February 2023

Green-Team

Het Green-Team is een netwerk van momenteel 10 professionals, die vanuit hun eigen bedrijven samenwerken in dienstverlening aan de groene sector (land- en tuinbouw, recreatie, milieu, food, plattelandsversterking). Het Green-Team is ontstaan uit een verzelfstandigingsproces vanuit Stoas GreenWise in 2004. In de afgelopen jaren hebben ook andere zelfstandige trainers-adviseurs zich aangesloten bij het Green-Team. Daardoor bestaat het Green-Team netwerk momenteel uit een aantal zelfstandige trainers-adviseurs met gedeelde en aanvullende ervaringen. Motivaxion is één van de leden van Green-Team.

Foto: Green-Team bijeenkomst met een deel van de zelfstandige leden

 

Missie

De missie van Green-Team is de meest betrokken buitenstaander van uw bedrijf/organisatie te zijn. Het Green-Team wil graag uw partner zijn in de ontwikkeling van uw netwerk, organisatie en/of mensen. De Green-Team adviseurs maken daarbij graag gebruik van hun jarenlange ervaring en hun brede expertise in organisatie- en mensontwikkeling.

Aanpak

De Green-Team werkwijze kenmerkt zich door een pragmatische, actie-gerichte aanpak. Kernwaarden daarbij zijn: persoonlijke gerichtheid, motiverend en innerlijke verbondenheid. Het onderscheidende en authentieke karakter van Green-Team adviseurs ligt daarbij in hun grotendeels eigen afkomst van een land- en tuinbouw bedrijf.