9 February 2023

Interne bedrijfs- en organisatietrainingen

(Zie ook Opdrachtgevers voor opdrachten tot op heden)

Doelgroep

De doelgroep van de interne bedrijfs- en organisatietrainingen bestaat uit:

 • Bedrijven, organisaties, bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die werkzaam en actief zijn in de groene ruimte (land- en tuinbouw, loonwerk, landschap en natuurontwikkeling en – bescherming, etc.)
 • Bedrijven, organisaties, bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die zich willen verbeteren op het gebied van interne en externe samenwerking en communicatie
 • Bedrijven, organisaties, bestuurders, leidinggevenden en medewerkers die bereid zijn om hun eigen sterke en zwakke punten in te brengen en daar gericht aan willen werken

De belangrijkste doelen zijn:

 1. Beter zicht krijgen op aspecten die van invloed zijn op het versterken van het eigen functioneren, samenwerking en communicatie
 2. Versterken van eigen vaardigheden om beter en plezieriger met elkaar om te gaan zowel binnen het bedrijf als met anderen (toeleveranciers, afnemers, opdrachtgevers, thuis, etc.)
 3. Leren in een coöperatieve sfeer om op een attractieve wijze nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen en eigen te maken

Programma

De interne bedrijfs- en organisatietrainingen zijn volledig afgesteld op de behoeftes en vragen van de klant/opdrachtgever. Dit kunnen trainingen zijn voor bedrijven/organisaties als geheel, een team/afdeling en individuele (groepen van) medewerkers. In de praktijk komen de volgende onderwerpen het meest aan bod in de vorm van een advies- en trainingstraject:

 1. Het voeren van functioneringsgesprekken met verschillende medewerkers, meestal leidinggevenden, om de eigen bedrijfssituatie te analyseren en van daaruit een gericht trainingsprogramma te ontwikkelen.
 2. Intern advies- en trainingstraject om de eigen bedrijfs-/organisatiekoers scherper te krijgen, de interne werkorganisatie en taakverdeling helderder te krijgen, en de onderlinge afstemming te versterken.
 3. Het begeleiden van de trainingen “Motiverend en resultaatgericht Leidinggeven” en “Meewerkend Voorman als Aanvoerder” binnen een bedrijf/organisatie.
 4. Begeleiden van een bestuur van een coöperatie om onderling het toekomst beeld scherper te krijgen en de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren.
 5. Het adviseren en begeleiden van een team over een langere tijd om ingesleten patronen om te zetten in een actieve en motiverende werksfeer.
 6. Het begeleiden van korte trainingen om de vaardigheden van bestuurders, leidinggevenden en medewerkers te vergroten op het gebied van:
  • Leidinggeven aan bijeenkomsten
  • Verslaglegging van vergaderingen
  • Voeren van functioneringsgesprekken, zowel voor leidinggevenden als medewerkers
  • Het verbeteren van timemanagement
  • Inspirerend en duidelijk presenteren
 7. Het coachen van een bestuurder, leidinggevende of medewerker om het eigen functioneren te analyseren en van daaruit een duidelijker beeld te krijgen van de eigen toekomst.
 8. Het begeleiden van medewerkers en teams in het organiseren en uitvoeren van projectmatig werken.
 9. Het trainen van leidinggevenden en medewerkers in het meer klantgericht werken.
 10. En ieder ander onderwerp dat gericht is op het verbeteren van het functioneren van het bedrijf, de organisatie, de bestuurders, de leidinggevenden en de medewerkers.

Deze website geeft onder Opdrachtgevers een indruk welke trainings- en adviestrajecten zoal hebben plaatsgevonden tot op heden.

Werkwijze

De interne bedrijfs- en organisatietrainingen kenmerken zich door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eigen ervarings- en belevingswereld van de deelnemers. Het is de bedoeling dat de deelnemers tot nieuwe inzichten en ervaringen komen door uit te gaan van hun bestaande activiteiten en deze aan te vullen met de verworven nieuwe inzichten en vaardigheden. De begeleider van de training is daarbij verantwoordelijk voor het voorbereiden en begeleiden van het advies- en trainingsprogramma, theoretische achtergronden en praktijkvoorbeelden van elders.

Organisatie van de interne bedrijfs- en organisatietraining

 • De interne bedrijfs- en organisatietraining kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de vraag van de klant. In de praktijk kunnen dit langlopende trajecten zijn met bijeenkomsten op afgesproken momenten. Het kan ook een gerichte training van een dag zijn.
 • Tijdens de bijeenkomsten wordt een actieve en open inbreng van de deelnemers verwacht om het leereffect voor de deelnemers zelf te vergroten.
 • Bovendien zal er enig ‘huiswerk’ tussen de bijeenkomsten worden aangeboden, bij advies- en trainingstrajecten die meerdere bijeenkomsten beslaan, om het resultaat van de training blijvend te vergroten.
 • Na iedere bijeenkomst worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om het geboden programma te evalueren en wensen te uiten voor de volgende bijeenkomst.

Foto’s van de trainingen

[slideshow id=18]

Speak Your Mind