24 March 2023

Motivaxion-Lambertus Vogelzang

Motivaxion bestaat sinds januari 2004. Daarvoor heb ik een groot aantal jaren als trainer-adviseur in de profit en non-profit heb gewerkt bij het Ministerie van Landbouw in Nederland en Albanië, het trainings- en adviesbureau Stoas te Wageningen. Mijn belangrijkste drijfveer is om op betrokken wijze samen met anderen te werken aan het versterken van de capaciteiten en vaardigheden van bestuurders, leidinggevenden, medewerkers en studenten die werkzaam zijn of studeren bij een bedrijf, coöperatie, organisatie of onderwijsinstelling. Daarbij werken mijn opdrachtgevers inhoudelijk en technisch aan zaken die ik vanwege mijn afkomst, studie en werkervaring begrijp, maar waarbij mijn toegevoegde waarde is het begeleiden van ontwikkelingen van bedrijven, coöperaties, organisaties en individuen. Mijn werkterrein is daarbij Nederland, Centraal- en Oost Europa, Azië en Afrika.

Lambertus Vogelzang: een korte impressie van mijn leven, studie en werk

Leef- en studieachtergrond

Foto: Mijn vader (inspirator, overleden februari 2018) en ik aan het hooi halen in 1972

Geboren op een veehouderijbedrijf in 1960 in Zuidwolde, Zuid-Drenthe. Dat heeft me gevormd in mijn huidige werkwijze bij het begeleiden van groepen en personen. De volgende woorden zijn daarbij karakteristiek: probleemgericht, betrokkenheid, individuele ontwikkeling, samenwerking, ondernemerschap en “eerst denken en dan doen”.

Tijdens mijn studie cultuurtechniek aan de toenmalige Landbouw Hogeschool (nu WUR) in Wageningen heb ik me vooral toegelegd op het bestuderen en bespreken van processen die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzaam landelijk gebied. Ik ben begonnen met het rekenen aan sloten en wegen, maar uiteindelijk sprak me meer aan het opzetten van projecten, de inbreng van verschillende betrokkenen en het gezamenlijk realiseren van doelen en intenties.

Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan voetballen, hardlopen, en voorheen ook aan het meewerken en meedenken op het melkveehouderijbedrijf van mijn familie. Daarmee combineer ik fysieke inspanning en mentale ontspanning en overdenking.

Werkervaringen

Foto: Begeleiden van een studytour uit Bosnië-Hercegovina

Na mijn Wageningse studie heb ik zeven jaar gewerkt bij het Ministerie van LNV in Den Haag (voorlichtingskundige ondersteuning aan regionale voorlichtingsdiensten), Regionale tuinbouwvoorlichtingsdienst in Naaldwijk (trainen van voorlichters en tuinders in voorlichtingsvaardigheden en groepenbegeleiding) en het Informatie- en Kennis Centrum in Ede (teamontwikkeling en opleiden voorlichters).

Daarna heb ik 10 jaar bij Stoas in Wageningen gewerkt als consultant/trainer. Mijn belangrijkste werkzaamheden waren het trainen, adviseren en coachen van personen en organisaties in het versterken van hun samenwerkings- en persoonlijke vaardigheden (presentaties, discussies, planning, timemanagement, coaching, etc.). Daarnaast adviseerde en begeleidde ik bij het opzetten van boerenorganisaties (landbouwvoorlichting, melkcoöperatie, etc.) in met name Oost-Europa. Centraal daarbij stond het ontwikkelen van de organisatiestructuren, de communicatielijnen en het opzetten en uitvoeren van voorlichtings- en trainingsplannen.