9 February 2023

Training: Meewerkend Voorman als Aanvoerder

(in opdracht van CUMELA)

Doelgroep

De doelgroep van de training “De meewerkend voorman als aanvoerder” bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven en organisaties die actief zijn in de groene ruimte :

 • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van een groepje mensen
 • Medewerkers die mogelijkerwijs verantwoordelijk gaan worden voor het invullen van de rol van meewerkend voorman
 • Medewerkers die bereid zijn om hun werkwijze en ervaringen in te brengen met als doel een beter meewerkend voorman te worden

De training kan ook gezien worden als een stuk algemene ontwikkeling voor de desbetreffende medewerker, waarbij hij/zij de gelegenheid krijgt zijn/haar eigen capaciteiten verder uit te breiden. De eisen aan het werk worden immers steeds hoger: gecompliceerder werk, hogere kwaliteit en meer aandacht voor normen en waarden.

Doelen

De belangrijkste doelen van de training zijn:

 1. Versterken van het inzicht in de rol van de meewerkend voorman
 2. Ontwikkelen en verdiepen van vaardigheden om op een goede manier de rol van meewerkend voorman uit te voeren
 3. Leren in een zinvolle, positieve en plezierige sfeer om op een boeiende wijze nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen en eigen te maken

Deze doelen moet leiden tot het realiseren van voortgang bij de deelnemers in minimaal één van de onderstaande capaciteiten:

 1. Aansturen van collega’s
 2. Communiceren met de klant
 3. Organiseren van werkzaamheden

Het bereiken van één of meerdere van deze resultaten kan ook weer leiden tot:

 • het beter uitvoeren van de huidige functie
 • het verder  doorgroeien binnen het eigen bedrijf
 • het deelnemen aan andere trainingen, bijvoorbeeld “Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven”.

Programma

De eerste bijeenkomst

Onderwerpen:

 • Welkom
 • Kennismaken met elkaar en met het programma
 • De rol van de voorman tussen bedrijfsleiding, collega’s, andere bedrijven, opdrachtgever/klant en thuisfront
 • Leidinggeven aan medewerkers: Belangrijke aspecten en handvatten
 • Het communiceren met medewerkers: Informeren, luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Samenwerking: Ervaringen uitwisselen, oefening en consequenties voor rol voorman
 • Afronding, evaluatie en afspraken voor vervolg

Foto’s van de training

[slideshow id=19]

Speak Your Mind