24 March 2023

Werkwijze en klantbetrokkenheid

Mijn slogan bij het werken met personen en groepen is:
‘Samen hardop nadenken in enthousiasme’.

Concreet betekent dat:

  • Innerlijke betrokkenheid bij het ontwikkelen van personen, coöperaties, bedrijven en organisaties om bij te dragen aan een goed en plezierig functioneren van mensen
  • Invoelende en praktische inslag in het werken met personen en groepen
  • Stimuleren van verbindingen tussen personen binnen en buiten coöperaties, bedrijven en organisaties
  • Procesmatige aanpak gericht op het inleven in mensen, het geven van eigen verantwoordelijkheid en het ‘samen op weg gaan’

Op basis van het bovenstaande is mijn werkwijze met klanten als volgt:

  • Vooraf duidelijke bespreking van wat klant zoekt en wat ik kan bieden
  • Eerlijk aangeven wat ik wel/niet kan leveren
  • Uitvoeren op basis van gemaakte afspraken en open communicatie over het verloop daarvan
  • Eventueel aanpassen van afspraken als zowel klant als ikzelf gezamenlijk tot de conclusie komen dat dat beter is
  • Goed contact met klant houden om de rol van meest betrokken buitenstaander ook in de praktijk goed uit te kunnen voeren
  • In principe is de klus pas afgelopen als de klant tevreden is, rederlijkwijs aansluitend bij gemaakte afspraken

Een deel van mijn klanten is nog van het eerste uur en dat past goed bij mij om bij elkaar betrokken te blijven en langere tijd met elkaar op te lopen om samen beter te worden.